Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Samo su dva načina da se kaže istina: anonimno i posthumno.

Thomas Sowell