Slučajno odabran citat upravo za Vas!

I optimisti i pesimisti doprinose razvitku našega društva. Optimisti su izumili zrakoplov, a pesimisti padobran.

Gil Stern