Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Moram biti mnogo sam. Što god sam uspio učiniti, samo je rezultat osame. Strah da se vežem, da se pretočim. Onda više nikada nisam sam.

Franz Kafka