Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Pesimist je čovjek koji je sretan kad je nesretan.

Francis Herbert Bradley