Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Doznaj koja strana ima čovječnu vlast, a koja okrutnu – i znat ćeš pobjednika.

Sun Tzu