Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Ljudi žive od snova – da bi izdržali nedaće, da bi se pomirili sa svojim životom, treba im živahna mašta, jedino za takav život na ovoj zemlji oni žele znati… Ljudi trebaju heroja, sveca… Što je heroj udaljeniji, što he nejasniji, što je do njega teže doprijeti, to su mašti slobodnija krila, to je čovjeku lakše živjeti.

Maksim Gorki