Slučajno odabran citat...

Najbolje je za čovjeka da provodi život što više u dobru raspoloženju, a što manje u zlovolji. A tako bi moglo biti kad ne bi tražio naslade svoje u prolaznim stvarima.

Demokrit