Slučajno odabran citat...

Dobro jednoga neka bude dobro sviju, zlo jednoga neka se udalji kao da je zlo sviju.

Don Bosco