Slučajno odabran citat...

Djeluj tako da tvoja volja u svako doba može vrijediti kao načelo općeg zakonodavstva.

Immanuel Kant