Slučajno odabran citat...

Svoj moral čovjek stječe kroz život, kao što stekne i svoje manire ili kulturu.

Sándor Márai