Slučajno odabran citat...

Podnesi sve ako si u prilici da spriječiš grijeh.

Don Bosco