Slučajno odabran citat...

Jedan kutak svemira ipak možeš promijeniti za sebe.

Aldous Leonard Huxley