Slučajno odabran citat...

Nitko ne govori više o Bogu kao onaj koji inzistira na tome da Boga nema.

Heywood Broun