Slučajno odabran citat...

Najbolja vlada je ona koja vlada najmanje.

Henry David Thoreau