Slučajno odabran citat...

Ljudske su strasti beskonačne kao žeđ čovjeka koji pije morsku vodu – on nema nikakvog zadovoljstva, a žeđ mu stalno raste.

Siddhārtha Gautama Buddha