Slučajno odabran citat...

Kada se ne može činiti dobro, dosta je da se ne čini zlo.

Ante Starčević