Slučajno odabran citat...

Umjetnost živi unutar prepreka koje sama sebi postavlja, a umire unutar tuđih.

Albert Camus