Slučajno odabran citat...

Mir samome sebi možeš donijeti samo ti.

Ralph Waldo Emerson