Slučajno odabran citat...

Živi kao što bi želio da si živio kad umreš.

Christian Gellert