Slučajno odabran citat...

Priroda je dala čovjeku jedan jezik, ali dva uha, da bi dva puta više slušao nego govorio.

Epiktet