Slučajno odabran citat...

Pesimist se žali na vjetar – optimist očekuje da se vjetar promijeni – realist se prilagođava uvjetima na moru.

William Arthur Ward