Slučajno odabran citat...

Kada je čovjek na umoru, onda je blizu Boga, a kada je u zatvoru, onda je blizu svome narodu.

Stjepan Radić