Slučajno odabran citat...

Upravo u samoj srži bilo koje emocije napazi se mir. Mir s velikim M. Konačni mir.

Brandon Bays