Slučajno odabran citat...

Borba za savršenost, askeza, mora biti naš svagdanji kruh.

Ivan Merz