Slučajno odabran citat...

Neznalica odgovara na svako pitanje koje mu se postavi.

Francois Marie Arouet de Voltaire