Slučajno odabran citat...

Kad su najmanje sigurni, ljudi obično postaju najviše dogmatični.

John Kenneth Galbraith