Slučajno odabran citat...

Lud je samo onaj čija se ludost ne poklapa s ludošću većine.

Samuel Beckett