Slučajno odabran citat...

Narodi mogu postići sve, samo ime ne, ako ga izgube.

Antun Gustav Matoš