Slučajno odabran citat...

Marketing je previše važan da bismo ga prepustili odjelu marketinga.

David Packard