Slučajno odabran citat...

Tragedija je mnogih ljudi na visoku položaju u tome što se pravodobno ne povuku.

Hary Truman