Slučajno odabran citat...

Čovjek je osuđen da bude slobodan; jer jednom kad je bačen u svijet, odgovoran je za sve što uradi.

Jean Paul Sartre