Slučajno odabran citat...

Pesimisti tumače svaki neuspjeh istim riječima kojima optimisti tumače uspjeh – on prožima, trajan je i osoban.

Martin Seligman