Slučajno odabran citat...

Ni vatra, ni junaštvo, ni snaga misli i osjećaja ne mogu sačuvati život pojedinca nakon smrti.

Bertrand Russell