Slučajno odabran citat...

Postoji pet karakternih mana koje su opasne za generala: ako je nepromišljen, njegovi ljudi mogu biti ubijeni. Ako je plašljiv, njegova vojska može biti zarobljena. Ako je nagao, reagirati će u bijesu. Ako je umišljen, može ga se zavarati. Ako je privržen svojim ljudima, oklijevati će u kritičnom trenutku.

Sun Tzu