Slučajno odabran citat...

Malo bi se toga na svijetu započelo da se uvijek gledalo samo na svršetak.

Gotthold Ephraim Lessing