Slučajno odabran citat...

Nemoj reći da su stvari prolazne, jer svaki od naših trenutaka najavljuje vječnost.

Siddhārtha Gautama Buddha