Slučajno odabran citat...

Razum odgovara na pitanja, no mašta ih postavlja.

Ralph Gerard