Slučajno odabran citat...

Budi uvijek nezadovoljan s onime što jesi, ako želiš postati ono što nisi; jer tamo gdje si postao zadovoljan, tamo ćeš i ostati.

Francis Quarles