Slučajno odabran citat...

Škrtac postaje bogat praveći se siromašnim, a rasipnik osiromaši praveći se bogatim.

William Shestone