Slučajno odabran citat...

Žurba je loš savjetnik.

Perijandar