Slučajno odabran citat...

Ima ljudi koji od svog bogatstva nemaju ništa osim straha da će ga izgubiti.

Denis Diderot