Slučajno odabran citat...

Ne boj se štete od poštenja; ne nadaj se koristi od sramote.

Miho Pavlinović