Slučajno odabran citat...

Zaspala sam i sanjala da je život ljepota, probudila sam se i vidjela da je život dužnost.

Ellen Sturgis Hooper