Slučajno odabran citat...

Prema mome skromnom mišljenju, ne surađivati sa zlom u jednoj je mjeri obaveza kao i surađivati s dobrim.

Mahatma Gandhi