Slučajno odabran citat...

Ali ja postojim samo kad sam s drugim, sam nisam ništa.

Karl Jaspers