Slučajno odabran citat...

Nebojte se savršenstva. Ionako ga nikada nećete postići.

Salvador Dali