Slučajno odabran citat...

Ljubav prema drugome ima granice u čovjekovoj ljubavi prema sebi.

Sv. Augustin