Slučajno odabran citat...

Kad ti se ljudi učine uskogrudni reci sam sebi da je Božja zemlja prostrana, da su prostrane Njegove ruke i Njegovo srce. Ne oklijevaj da se uzdigneš iznad svih mora, svih granica, ponad svih domovina, svih vjerovanja.

Amin Maalouf