Slučajno odabran citat...

Cilj je dobre vlade da stimulira proizvodnju, a loše da potiče potrošnju.

Jean Baptista Say