Slučajno odabran citat...

Ispravo je sam biti dobar čovjek, a zatim drugoga sebi slična tražiti.

Marcus Tullius Cicero Ciceron