Slučajno odabran citat...

Bog traži prijatelje i zahtijeva ljubav, đavao traži robove i zahtijeva pokornost.

Rabindranath Tagore