Slučajno odabran citat...

Nikada nisam imao potrebe ni za kakvim drugim idejama osim onih koje sam upijao od svog rođenja. Zahvaljujući njima, imao sam uvijek savršeno znanje o tome što je istina.

Maurice Barres