Slučajno odabran citat...

Sofist ima u svemu neko prividno znanje, ali ne istinsko.

Protagora